Scheman och kartor

Snö- och sopschema 2018-2019

Varje länga har ansvar för att skotta snö och sanda under sin vecka. I ansvaret ingår även att se till att det är snyggt kring sopstationen och att inga sopkärl är överfulla. Varje länga ansvarar gemensamt för att snön röjs under sin vecka. Längombuden har det övergripande ansvaret för att uppdraget utförs av längan. Nyckeln till förrådet och information om snöröjningen överlämnas mellan längombuden.

Övre rundeln

Var: De två gångvägarna med trappor upp till rundeln

Länga Längdombud 2018/2019 Veckorna
76-84 Hus nr 78 50 5 12
86-92 Hus nr 92 51 6 13
94-106 Hus nr 100 52 7 14
108-116 Hus nr 112 1 8 15
118-124 Hus nr 124 47 2 9 16
126-134 Hus nr 128 48 3 10 17
136-144 Hus nr 138 49 4 11

Nedre rundeln

Var: Gångvägen från Hemköp och gångvägen från P-platsen samt trapporna vid garagelängan närmast Basgränd 72.

Länga Längdombud 2018/2019 Veckorna
14-22 Hus nr 20 52 6 12
24-34 Hus nr 34  47 1 7 13
36-42 Hus nr 42 48 2 8 14
46-54 Hus nr 46 49 3 9 15
56-64 Hus nr 58 50 4 10 16
66-72 Hus nr 72 51 5 11 17

Gräs- och sopschema 2019

Varje länga har ansvar för att gräset klipps under sin vecka. Varje länga ansvarar
gemensamt för att gräset klipps under sin vecka. Längombuden har det
övergripande ansvaret för att klippningen utförs av längan.

Övre rundeln

Var: Inre rundeln samt gräsytorna mot Basgränd (både mellan garage och Basgränd samt parkering och Basgränd)

Länga Längdombud Veckonummer
76-84 Hus nr 82 20 27 34
86-92 Hus nr 92 21 28 35
94-106 Hus nr 96 22 29 36
108-116 Hus nr 112 23 30 37
118-124 Hus nr 122 24 31 38
126-134 Hus nr 130 25 32 39
136-144 Hus nr 140 26 33

Nedre rundeln

Var: Inre rundeln, ytan vid gångvägen mot Hemköp samt vid garagen mot sopstationen och ytan mot övre rundeln vid förråden

Länga Längdombud Veckonummer
14-22 Hus nr 16 20 26 32  38
24-34 Hus nr 26 21 27 33  39
36-42 Hus nr 44 22 28 34
46-54 Hus nr 52 23 29 35
56-64 Hus nr 60 24 30 36
66-72 Hus nr 72 25 31 37

Parkeringskarta

Besök 58 60 62 64 66 68 70 72
22 23 24 25 26 27 28 29 30
144 21 HUS 14 31
92 20 P.nr 52 32
90 19 EL 16 33
88 18 x MV 94 34
86 17 98 35
84 16 100 36
82 15 102 37
80 14 x 104 38
80 13 x 106 39
56 12 ej 108 40
96 11 ej 112 41
76 10 x 114 42
54 9 x 116 43
140 8 ej 118 44
110 7 ej 120 45
28 6 ej 122 46
128 5 ej 126 47
142 4 ej 130 48
38 3 ej 132 49
124 2 ej 134 50
136 1 x 138 51
18 20 22
52 53 54
48 50 46 42 40 36 34 32 30 26 24
65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55

Avloppsrör

Avloppsrör