Nyinflyttad

Välkommen till samfälligheten Glada Änkan!


Vi i styrelsen vill på detta sätt informera om några saker du som nyinflyttad bör tänka på.

Som boende i ett radhusområde ställs en del krav som inte finns om man bor i en fristående villa. Vi bor mycket nära varandra och är i varandras miljö. Vi har också alla ansvar för den gemensamma tomten (tomt 66).

Eftersom detta är en liten del av den information som vi har samlat, vill vi hänvisa dig i övrigt till vår gemensamma informationspärm som finns i förrådet vid garagen. Samma information kommer du framöver att hitta på vår hemsida, www.gladabas.se.

Föreningen skickar ut information till fastighetsägaren per mejl. Om man inte har dator kommer informationen i brevlådan istället.

HISTORIK

Vår förening ligger som bekant i förorten Kälvesta och hade 2011 drygt 4.500 invånare. Namnet Kälvesta är ett bynamn (som även omfattade stadsdelen Solhem) som går tillbaka till slutet av 1700-talet.

Vår förening bildades i samband med att området byggdes mellan åren 1967 – 1968. Det var dåvarande Sparbankens Fastighetsbyrå – SMÅA som stod byggandet. Dock byggdes varje hus av ägaren. s.k. självbygge. Vid denna tid gick inte Bergslagsvägens sträckning mot Vällingby där den går nu. Vägen mellan Kälvesta och Vällingby gick utmed Ängsullsvägens sträckning.

Vid denna tid fanns det också ett ”lokaltåg” som gick mellan Spånga Station och Hässelby-Lövsta som då var en förbindelselänk Hässelby och Spånga, tillika ett industrispår för Lövsta Värmeverk. Det var en del av dåvarande Västeråsbanan. Man kan i dag se en del av banvallen i skogsområdet utefter Lastbilsterminalens staketsträckning.

Som lite kuriosa kan också sägas att vårt område är byggt på en gammal vikingagrav. Det gjorde att det inte blev så stor bebyggelse som man först tänkt sig. På grund av detta har vi t.ex. inte fått någon radhuslänga mitt i rundlarna. Mellan åren 1999 och 2005 ombildades föreningen från ekonomisk förening till samfällighet.

ALLMÄN INFORMATION

Föreningsavgiften betalas fyra gånger per år i enlighet med den debiteringslängd som beslutas på årsmötet.

Årsmöte hålls varje år i mars/april.

Föreningen jobbar med en del större projekt enligt en underhållsplan för att hålla föreningens gemensamma ytor i gott skick. Den kan du ta del av i pärmen eller på vår hemsida.

Vi har två gemensamma förråd där du kan låna bl.a. stege, skottkärra, slägga, spett och andra verktyg. Nyckel till förråden kan f.n. kvitteras ut hos någon av styrelsemedlemmarna.

Föreningen har också en gräsklippare och en trimmer. Dessa lånas dock inte ut till eget bruk utan används för klippning av gemensamma ytor.

Föreningen har grillplatser mitt i rundeln, använd dem gärna! Det finns lekplaster för barnen med redskap, sandlåda, gungor och sandplan för olika lekar. Sandplanen på ”övre rundeln” spolar vi på vintern (om vädret tillåter) för skridskoåkning.

Till din fastighet ingår utöver en garageplats också en numrerad parkeringsplats.

Föreningen anordnar två gemensamma städdagar under året. En i slutet av april och en i slutet av oktober/ början av november. Vid detta tillfälle bjuder föreningen på en enkel lunch i form av en macka, korv, hamburgare och fika med dopp. I samband med någon av städdagarna anordnar också föreningen vid vissa tillfällen en fest med mat och dryck. Ett bra tillfälle för alla att lära känna sina grannar under lättsamma former.

I samband med skolavslutningarna har vi en liten ”knytis” fest, där den som vill träffas på övre rundeln och grillar, äter sin medhavda picnic och umgås under opretentiösa och trevliga former. Det samma gör vi också i augusti då vi njuter av kräftor och/eller surströmming.

I december firar vi Lucia med Luciatåg för barnen. Luciatåget börjar sin vandring i nedre rundeln och går runt i båda rundlarna och avslutas där tåget började med kaffe, saft och pepparkaka.

DITT ANSVAR

Vi har tillsammans ett ansvar att sköta våra gemensamma ytor. Detta är de viktigaste områdena:

Sopstationen. För att vi inte ska få problem med råttor måste vi se till att det är rent och snyggt. Det finns ett schema som anger vilken vecka respektive fastighet har att sköta sopstationen. Schemat finns uppsatt på anslagstavlan vid stationen, läs igenom och följ anvisningarna.

Gräsklippning. Varje huslänga har ansvar en vecka under sommaren. Schemat delas ut i brevlådan inför sommaren och finns på uppsatt på anslagstavlan.
Gräsklippare och trimmer finns i förrådet och man tankar den röda bensindunken när bensinen börjar ta slut. Kvittot lämnar du till kassören.

Snöröjning. Varje huslänga har ansvar en vecka under vintern enligt schema som delas ut inför vintern och finns uppsatt på anslagstavlan.

I övrigt hjälps vi åt att hålla vårt område fint och välvårdat.

TRIVSEL OCH ORDNINGSREGLER

Du kan naturligtvis köra din bil till din fastighet för att lossa eller lasta. Det är däremot inte tillåtet att parkera i rundlarna utanför din fastighet. Vi behöver plats för t ex utryckningsfordon och dessutom tänker vi på barnens säkerhet. Vi har anlitat ett parkeringsbolag som ska se till att inga bilar parkerar i rundlarna. När du kör in på rundeln – Tänk på att hastigheten är 10 km/tim.

Föreningen har en gästplats (nr. 22). Får du gäster, ber du dem ställa sin bil på gästplatsen. Är den upptagen hänvisar vi till gatan – Basgränd.

Det är inte tillåtet att använda parkeringsplatsen som genomfart!

Det är inte tillåtet att tvätta bilar på rundlarna. Detta med hänsyn till din granne och inte minst av miljöskäl. Vi hänvisar till bensinstationernas tvätthallar.

FRÅN FEST TILL SOPOR

Vi har en gemensam sopstation där vi slänger våra hushållssopor. Där kan du också slänga tidningar, flaskor och metall för återvinning.

Kläder, kartonger, wellpapp, plast, batterier etc. kastar du i återvinningsbehållarna utanför Konsum på Basgränd, eller frakta det till Lövsta Miljöstation, liksom övriga grovsopor.

Ett tips – det rödmålade gångjärnet på sopbehållarnas skåpdörr fäller man upp och fäster på en magnet, för att markera att sopbehållaren är full. Då behöver inte din granne fundera på vilken behållare man inte ska slänga sin påse i.

Bakom garagen finns en plats där du har möjlighet att slänga jord, löv och ris. (OBS! endast detta). Det är inte tillåtet att slänga något annat som t.ex. tidningspapper, metaller, glas etc. Detta kastar du i vår gemensamma sopstation i där för avsedd behållare.

VINTERUNDERHÅLL

Vissa områden måste vi själva skotta och sanda. Det framgår av snöröjningsschemat. Läs och följ anvisningarna. Plogning och sandning har föreningen lagt ut på entreprenad.

TILL SIST…

För ditt eget engagemang och din information samt för föreningens bästa, kom och delta på föreningens årsmöte och gör din röst hörd med goda förslag för föreningens utveckling. Du får gärna hjälpa till att ställa dina yrkeskunskaper eller annan kompetens till föreningens glädje och nytta i de olika projekt vi har. Tala med styrelsen.

Än en gång hälsar vi dig välkommen till Samfälligheten Glada Änkan, och hoppas att du ska trivas i vårt område.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen