Historia

HISTORIK

Vår förening ligger som bekant i förorten Kälvesta och har idag (2009) ca 4.500 invånare. Namnet Kälvesta är ett bynamn (som även omfattade stadsdelen Solhem) som går tillbaka till slutet av 1700-talet.

Föreningen bildades i samband med att området byggdes mellan åren 1967 – 1968. Det var dåvarande Sparbankens Fastighetsbyrå – SMÅA som stod byggandet. Dock byggdes varje hus av ägaren. s.k. självbygge.

Vid denna tid gick inte Bergslagsvägens sträckning mot Vällingby där den går nu. Vägen mellan Kälvesta och Vällingby gick utmed Ängsullsvägens sträckning.

Vid denna tid fanns det också ett “lokaltåg” som gick mellan Spånga Station och Hässelby-Lövsta som då var en förbindelselänk Hässelby och Spånga, tillika ett industrispår för Lövsta Värmeverk. Det var också en del av dåvarande Västeråsbanan. Man kan i dag se en del av banvallen i skogsområdet utefter Lastbilsterminalens staketsträckning.

Som lite kuriosa kan också sägas att vårt område är byggt på en gammal vikingagrav. Vilket gjorde att det inte blev så stor bebyggelse som man först tänkt sig. På grund av detta har vi t.ex. inte fått någon radhuslänga mitt i rundlarna.

Mellan åren 1999 och 2005 ombildades föreningen från Ekonomisk Förening till Samfällighet.